AC.EPU de Roubaix-Tourcoing
AC.EPU de Roubaix-Tourcoing: 50.693082, 3.184567